Legislatíva

header2aa
 
Názov, sídlo, znak, právny charakter 
1. Názov:  Slovenská Taekwon-do Aliancia,  (v skratke „STA“ )
2. Sídlo Slovenskej Taekwon-do Aliancie je v Lužiankach, Počašie 66, 951 41 Lužianky, okres Nitra.
3. Znak Slovenskej Taekwon-do Aliancie je farebne zladený s farbami Slovenskej republiky, pričom v strede znaku dominuje päsť, ako súčasť znaku medzinárodnej Taekwon-do federácie ITF vo Viedni, Draugasse 3, 1210 Vienna, Austria.
4. Slovenská  Taekwon-do Aliancia (ďalej len „STA“) je samostatnou, dobrovoľnou a neziskovou organizáciou v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a  Zákona č. 83/1990 Zb. z 27. marca 1990 o združovaní občanov  v zmysle neskorších predpisov.
5. STA je členom medzinárodnej organizácie ITF vo Viedni, Draugasse 3, prípadne ďalších organizácií pri zachovaní samostatného právneho postavenia, majetku a činnosti.
6. STA je určená a otvorená pre všetkých, ktorí sa chcú podieľať na jeho poslaní a rozvoji v duchu  zásad Taekwon-do.
7. Politická činnosť v STA je neprípustná.

Dokumenty STA

download2  1. Pokyny k organizácii skúšok

download2  2. Skúšobný poriadok STA

download2  3. Dcérske kluby a pobočky

download2  4. Disciplinárny poriadok

download2  5. Financovanie STA

download2  6. Parametre súťažných priestorov

download2  7. Prestupový poriadok

download2  8. Rokovací poriadok disciplinárnej komisie

download2  9. Rozhodcovia

download2  10. Schválené chraniče STA

download2  11. Súťažné pravidlá STA

download2  12. Telocvične

download2  13. Tréneri

download2  14. TS DAN

download2  15. TS KUP

download2  16. Žiadosť o prestup do iného klubu

download2  17. Žiadosť o vykonanie skúšok KUP

download2  18. Žiadosť o vykonanie skúšok DAN

download2  19. Záznam o seminári

 
 
Oficiálne logo STA:
 
logo sta 
 
 
 

 

Naši partneri

nts 2

kompava

1374482 569325173132696 1854512836 n

pontis logoZSE logo

 
 

bojujeme proti dopingu v aktívnom športe
logo ada
ITF logo

eitf logo
© 2018 Taekwon Do Aliancia Slovensko • taekwondoslovakia.sk • info@taekwondoslovakia.sk