DSC 0199

Ďna 08.09.2017 sa konali technické skúšky pre západné Slovensko v hale UKF Nitra. Na toto miesto prišlo vykonať skúšobný akt viac ako 50 cvičencov Taekwon Do. Skúšobnú komisiu tvorili Ivan Kiko V. Dan a Karol Molnár V. Dan. Prísediaci čestný hostia boli Jaroslav Hambalko II. Dan a Matej Vlčej I. Dan. Priebeh skúšok riadil Peter Tóth III. Dan. Skúšky ako to už býva zvykom sa začali privítaním skúšobnej komisie, čvičencov a tiež rodičov, priateľov ktorí prisli podporiť svojich známych. Následne sa sa prikročilo ku skúškam. Všetci cvičenci úspešne zvládli svoju skúšku. 

Fotky si môžete pozrieť TU

plagát

Dňa 02.12.2017 sa v Nových Zámkoch konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v Taekwondo ITF 2017 pod záštitou Slovenskej Taekwondo Aliancie a za podpori mesta Nové Zámky. Pozvanie prijalo 150 súťažiacich z 11 klubov z celého Slovenska.

Súťažiaci začali prichádzať do športovej Haly Milénium už v skorých ranných hodinách. Oficiálny začiatok súťaže bol naplánovaný na 9:30 hod. hneď po porade rozhodcov a koučov. Súťažilo sa v niekoľkých disciplínach a tul, matsogi, team matsogi, wirok a t-ki.

TUL sú technické zostavy, čo znamená, že niekoľko základných techník je spojených do jednej zostavy, v ktorej cvičenec bojuje proti imaginárnemu súperovi. MATSOGI je športový boj proti konkrétnemu súperovi, ľuďom tiež známi aj pod menom sparing. TEAM MATSOGI je taktiež športový boj, avšak teraz proti sebe nestoja jednotlivci, ale dva teamy, ktoré strategicky vyberajú bojovníkov na matsogi. WIROK-om nazývame prerážanie, počas ktorého sa cvičenci snažia preraziť určitý počet dosiek vybranou úderovou plochou. T-KI sú špeciálne techniky, pri ktorých sú dosky umiestnené v rôznych výškach, alebo za prekážkou, ktorá má rôznu dĺžku.

(na článku sa priebežne pracuje...)

Fotky z podujatia TU

DSC 0013

Medzinárodný technický a inštruktorský seminár s prof. GM Hwang Ho Yongom, IX.dan

(Vice-President and Chairman of Technical and Educational Committee ITF)

17.11.2017 – 19.11.2017 NITRA
Miesto: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74, Nitra
Organizátor: SLOVENSKÁ TAEKWON-DO ALIANCIA

Dňa 17.11.2017 o 09.00 hod. sa začal už dlho očakávaný medzinárodný seminár s prof. GM Hwang Ho Yongom, IX. dan. Bolo Nám cťou veľmajstra privítať na Slovensku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Medzinárodného semináru v Nitre sa zúčastnilo 22 cvičencov Taekwon-Do zo Slovenskej republiky, Maďarska a Českej republiky. Taktiež Nám bolo potešením privítať na technickom seminári z Českej republiky Martina Zámečníka VII. dan a z Madarskej republiky Czeba Mihaly  VI. dan. Seminár sa začal teoretickou časťou, kde si všetci prešli základné princípi Taekwon- Do aj tajomstvo Taekwon-Do. Následne po teorii nasledovala praktická časť a to vysvetlenie a ukážka GM Hwang Ho Yonga IX. dan. ako prevádzať niektoré pokročilé, ale aj základné techniky. Po precvičení a vysvetlení techník nasledovali Taekwon-Do zostavy (tul). Zostavy si všetci prešli spoločne niekoľko krát. Začínalo sa prvou Taekwon-Do zostavou Chong-ji a končilo prvý deň semináru zostavou Choong-Jang. Po seminári nasledovala pauza. Večer sa pokračovalo v luxusnom hoteli s názvom Hotel 11 inštruktorským kurzom, pre budúcich aj bývalích inštruktorov. Inštruktorský kurz viedol GM Hwan Ho Yong, ktorý všetkým odovzdal veľa dôležitých a zaujímavých informácií, pre budúce napredovanie Taekwon-Do na Slovensku.  

Dňa 18.11.2017 o 09.00 hod. pokračoval medzinárodný technický seminár. Po rozcvičke sa pokračovalo v precvičovaní technických zostáv (tul). Ako prvú zostavu sme cvičili Juche a poslednou zostavou bola zostava na VI. dan . Po precvičení technických zostáv sa veľká časť semináru venovala riadenému boju sambo, ibo, ilbo matsogi. Tu GM Hwan Ho Yong vysvetlil dôležitosť nácvikov, využitie techník a ich prevedenie. Na záver polovici druhého dňa semináru sa precvičilo PNJAGU matsogi, kde sa kládol dôraz na časovanie (timing), vzdialenosť a dynamiku prevedených techník. Tak ako predošlí deň po technickom seminári Nás čakalo pokračovanie inštruktorského kurzu. Na záver kurzu sa konala skúška nových inštruktorov, ktorú všetci úspešne zvládli k čomu im gratulujeme. Po skúške sa všetci presunuli na večeru s veľmajtrom, kde mu bol odovzdaný dar spolu s veľkou vďakou za to, že prišiel na Slovensko Nám pomáhať rozvíjať kvalitné Taekwon-Do.

Dňa 19.11.2017 o 09.00 hod. začala príprava na technické skúšky DAN. Na tento deň sa už veľmi tešilo 5 cvičencom, ktorý sa nevedeli dočkať, kedy budú môcť predviesť všetko na čom tvrdo pracovali niekoľko rokov. Na technické skúšky DAN sa prihlásil Michal Ondro (1kup.), Miroslava Bartovičová (I.Dan), Slavomír Hátaš (III. Dan), Dominik Sawicki (III. Dan) a Ivan Kiko (IV. dan, medzinárodný inštruktor). Po vykonaní náročných technických skúšok Nám je cťou a potešním pogratulovať Ivanovi Kikovi k získaniu V. Dan, Slavomírovi Hátašovi a Dominikovi Sawickému k získaniu IV. dan + titul medzinárodný inštruktor, Miroslave Bartovičovej k získniu II. Dan a Michalovi Ondrovi k získaniu I. dan. V neposlednom rade gratulujeme aj Michalo Vavrovi IV. dan k získaniu titulu medzinárodného inštruktora.

Na záver je potrebné vyjadriť Našu vďaku GM Hwan Ho Yongovi IX. Dan za cenné rady a veľa užitočných informácií, prezidentovi Ivanovi Kikovi V. dan za veľmi dobrú a kvalitnú organizáciu medzinárodného seminára a inštruktorského kurzu. Veríme, že nabudúce sa stretneme ešte vo väčšom možstve na ďalšom technickom seminári, aby sme stále skvalitňovali Taekwon-Do na Slovensku.

"taekwon"

fotky zo semináru 1. deň     2. deň

fotky z technických skúšok TU

10173781 424125047723100 6085721606334599029 n

Už je to 99 rokov, čo sa narodil generál Choi hong-hi zakladateľ bojového umenia Taekwon-Do, muž, ktorý daroval ľudstvu spôsob života, umenie, ktorý dnes cvičí milióny ľudí na celom svete! Naša dnešná vďaka patrí jemu a s veľkou úctou mu ďakujeme za všetko, čo nám dal! Naša morálna povinnosť tích, ktorí v praktikujú toto krásne bojové umenie je pokračovať vo všetkom, čo nám zanechal,ako aj dodržiavať hodnoty a oddanosť na najvyššej úrovni!

Odkaz od medzinárodnej federácie Taekwon-Do ITF, Ri Yong son-a:

23244210 1544111618997807 7732976734730848178 n

 DSC 0621

Regionálny seminár Západ 28.10.2017

V sobotu 28.októbra 2017 sa od 9:00 do 12:00 hod. v Nových Zámkoch konal regionálny seminár, určený pre cvičencov trénujúcich na západnom Slovensku. Technické a obsahové zameranie semináru bolo určené hlavne pre cvičencov s technickým stupňom kup. Záujem zo strany taekwondo cvičencov bol veľmi potešujúci, prišli ako nižšie technické stupne tak aj vysoké technické stupne. Úvodné slová cvičencom adresoval Michal Vavro IV.Dan, ktorý spolu s Karolom Molnárom V. Dan, seminár viedli. Medzi prítomnými bol samozrejme aj prezident STA Ivan Kiko IV. Dan, ktorý na priebeh celého športového stretnutia dohliadal.

Prvá časť vedená Michalom Vavrom bola kondičného, zahrievacieho a strečingového zamerania, aby sa mohlo prejsť k druhej, a to k technickej časti tréningu. Dôraz bol kladený hlavne na základné údery, bloky, kopy a postoje.

Po dôkladnom precvičení základných techník boli cvičenci rozdelení do viacerých skupín podľa ich technických stupňov. V jednotlivých skupinách precvičovali tuly (zostavy), ktoré sú pre nich dôležité na budúce technické skúšky. Na záver Karol Molnár vysvetlil správne prevedenie trojkrokového a dvojkrokového riadeného boja. Cvičenci si vo dvojiciach jednotlivé bojové kombinácie prešli. Na záver ďakujeme usporiadateľom a pravdaže inštruktorom, ktorý svojou usilovnou prácou zvyšujú kvalitu  Taekwon Do.

fotky TU

22532408 1864539500240513 392776766 o

Sila jednoty, III. kolo LIGY pre talentovanú mládež

V sobotu, 14.10.2017 sa konali v Košiciach súčasne dva turnaje a to „3. kolo Taekwon-Do ligy pre talentovanú mládež, ročník 2017 a „10. ročník Sily jednoty 2017“. Týchto súťaží sa zúčastnili viac ako 60 súťažiacich z 7 klubov Slovenska. Medzi zúčastnenými boli aj kluby z Trnavy, Serede, Nitry, Nových Zámkov, Moldavy nad Bodvou a Šale. Súťaže boli zorganizované pod záštitou Slovenskej Teakwon-Do Aliancie s spolupráci s klubom Taekwon-Do I.T.F. Košice a mestom Košice. V lige mohi súťažiť žiaci, žiačky, juniori, juniorky, seniori a seniorky v disciplínach „Tul“ (technické zostavy), „Matsogi“ (športový boj), "Point fighting (boj na body) a "Boj s penovými tyčkami". V sile jednoty sa súťažilo sa v disciplínach „Tul“ (technické zostavy), „Matsogi“ (športový boj), „Wirok" (silové prerážanie) a „T-KI" (špeciálne techniky) Po slávnostnom ceremoniáli sa začalo súťažiť. Oba turnaje začali disciplínou Tul (technické zostavy), kde sa predviedli žiaci a žiačky, ktorých zakrátko vystriedali juniori a juniorky a na koniec seniori a seniorky. Pred obedňajšou prestávkou sa dostali na rad ešte žiaci a žiačky v disciplíne „Matsogi“. A po obede sa v plnom prúde rozbheli disciplíny ako silové prerážanie, špeciálne techniky, boj na body a boj s penovymi tyčkami. Nakoľko sa obe súťaže obišli bez akýchkoľvek problémov a kategórie plynule na seba nadväzovali, chceli by sme sa prezidentovi Ivanovi Kikovi a ďalším organizátorom poďakovať za skvele zorganizovanú súťaž.

fotky TU

22289753 1472871846167107 4123495532879628405 o

V dňoch 29.9.-1.10. sa niekoľko klubov z STA zúčastnilo súťaže Moravia Open 2017.

Taekwon Do Academy Slovakia:

Kristínka Ivánová sa nominovala v kategórii sparing staršie juniorky do 64 kg a napriek tomu, že to bola váhovka o jeden level vyššie, získala v nej 3. miesto.
Jaroslav Hambalko, ml. získal 2. miesto v sparingu seniori do 78kg a 3.miesto v tímovom sparingu za tím „Silla – Kolín“, čo Jaresko pojal ako pomoc našim českým bratom, ktorým chýbal jeden člen tímu.

V nedeľu prebiehali zápasy detí: 
Erik Gemeri, 3. miesto za zostavy starší žiaci
Michal Marček, 2 miesto za sparing st. žiaci do 38kg a
Fabio Maranesi, 1. miesto za zostavy st.žiaci

Hong-Ryong Sereď:

1. miesto
Michal Fidlér (zostavy)
2. miesto
Michal Fidlér (sparing)
3. miesto
Samuel Bartoš (sparing), Sofia Nela Tóthová (zostavy, sparing)

Najúspešnejší starší junior súťaže – Michal Fidlér

Bola to veľmi pekná súťaž. Niečo vyše 300 súťažiacich z Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Maďarska, Poľska, Slovinska a k tomu kopa Čechov a samozrejme my Slováci. Pre lepší obraz, pozrite si pár fotiek TU

 

 

DSC005374777

      Dňa 23.09.2017 sa konal v Banskej Bystrici trénerský seminár. Seminár bol určení pre trénerov a asistentov trénerov  klubov z celého Slovenska. Seminár viedli inštruktori Karol Molnár 5. dan a prezident STA Ivan Kiko 4. dan. Seminár začal ľahkým zahriatim prítomných, aby sa počas tréningu nezranili. Hlavným účelom semináru bolo zjednotenie prevedenia techník medzi klubmi STA a tiež rozšírenie si teoretických vedomostí. V priebehu semináru boli dôkladne prebrané techniky kopov do najmenších detailov. Ďalej boli prebrané aj základné techniky zo zostáv, správne dýchanie, postoje v technikách a v neposlednom rade sínusoida. Veríme, že sa všetkým zúčasneným seminár páčil, zobral si z neho veľa dôležitých informácií, čo napomôže ku skvalitneniu tréningov klubov. 

"taekwon"

 Fotky

DSC 0846 

Letné Taekwon Do sústredenie 2017

    Priatelia, tohtoročný letný kemp v Bobrovci bol úspešne ukončený. Zúčastnilo sa ho viac ako 80 cvičencov z klubov zo Slovenska a zahraničia. Tréningy boli náročné, prepracované do najmenších detailov. Tréningy sa konali ako sme zvyknutí trikrát do dňa, plus sa každé rano sa začínalo rozcvičkou. Tréningy boli rozdelné tak, aby každý zvládol náročnosť cvikov počas celého týždňa bez zranenia, čo sa aj splnilo. Počas sparingových tréningov sa vo väčšej miere tréning zameriaval na kontra techniky, výbušnosť a dynamiku pri boji. Pri technicky zameraných tréningoch sa prihliadalo na zjednotenie techník, opravu chýb a prípravu na technické skúšky. Tréningy sebaobrany mal na starosti majster Nenad Vrekić VII.dan, ktorý aj tento rok predviedol nemalý počet spôsobov sebaobrany, pričom presne vysvetlil účinnosti techník a ich možný následok pri reálnom boji. Okrem sebaobrany proti utočníkovi bez zbrane predviedol sebaobranu proti nožu a krátkej guľovej zbrani. Na záver letného kempu bola tradičná diskotéka s pečeným prasiatkom. Posledný deň sa konalo plánované "páskovanie", pri ktorom každý úspešne zvládol technické skúšky na kup aj na dan. Veríme, že všetkým zúčastneným sa páčilo a o rok sa opäť stretneme v Bobrovci v ešte väčšom počte ako tento rok.

     Vďaka za skvélé tréningy patrí Ivanovi Kikovi IV. dan, Matejovi Vlčejovi I. dan a v neposlednom rade aj Karolovi Molnárovi V. dan. Samozrejme ďakujeme asistentom trénerov, ktorí pomáhali pri tréningoch.

"taekwon"

 foto zo sustredenia najdete TU

Strana 1 z 8

liga

Výsledky za rok 2017

Názov školy
Kôl
Skóre
Body
1.
Hong Ryong Sereď
3
4:42
127
2.
Moldava Kickboxing
3
12:18
108
3.
UKF Nitra
3
17:31
93
4.
Hwa-rang Trnava
3
13:34
83
5.
TKD Academy Slovakia 2
10:08
44
6.
 ŠK Turňa nad Bodvou 2
7:14
43
7. TKD Academy NZámky  2  0:07  13
 8.  TKD Znojmo  2:04  12
 9.  CVČ Košice  1 0:02  4
 10  Dangun Kolíňany 1 0:01  2
 11  TKD Prievidza  1  0:01  1

Naši partneri

nts 2

kompava

1374482 569325173132696 1854512836 n

pontis logoZSE logo

 
 

bojujeme proti dopingu v aktívnom športe
logo ada
ITF logo

eitf logo
© 2017 Taekwon Do Aliancia Slovensko • taekwondoslovakia.sk • info@taekwondoslovakia.sk